Φυτεύω ὁπουδήποτε!


Σὲ μπουκάλια, σὲ πιατέλες, σὲ πήλινα…
Σὲ ταράτσες, σὲ παρτέρια, σὲ πλατεῖες, σὲ πάρκα, σὲ βεράντες…
 Κι ὄχι μόνον φυτεύω, ἀλλὰ πασχίζω νὰ τὸ κάνω μὲ κάθε ὑλικό…
Βέβαια τὰ πλαστικὰ ἔχουν ἕνα θέμα…
Ἀλλὰ κι αὐτά, ἐὰν προσέξουμε, μποροῦν νὰ μᾶς δώσουν σημαντικὰ ἀποτελέσματα….
Ἰδοῦ: Πηγή: filonoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου